มัธยมปลาย

  คอร์ส Private เลือเวลาเรียนได้เอง ระดับ ป.5 - ม.6  
  คอร์สเรียน ม.ปลาย เมษายน 2558  
  คอร์สเรียน ม.ปลาย ตุลาคม 2557  
  คอร์สเรียน ม.ปลาย เทอม 2/2557  
  คอร์สเรียน ม.ปลาย มีนาคม 2556  
   
   
 
  New คอร์สเรียน Private  
   
   
   
   
   
   
   
 
   
สอบPre-test สอบPre-test สอบPre-test
     
I am GET. I am GET 2.  
                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             
       
             
       
             
       
             
 
Copyright 2007-Company Name.All Rights Reserved www.get-edu.com Web Design by Katchdesign