ข่าวดี !!! โรงเรียนกวดวิชา GET ร่วมกับ Tesco Lotus  
   
  เฉลยข้อสอบ Pre-Test แบบละเอียด  
   
  New คอร์สเรียน Private  
   
   
   
 
   
สอบPre-test สอบPre-test สอบPre-test
     
I am GET. I am GET 2.  
                     
 
 
 
 
 
น.ส. พรรณธร ศรีสถาพร
เตรียมอุดมศึกษา ภาษา-ฝรั่งเศส
  ด.ญ. เฌอทะเล สุวรรณพาณิช
เตรียมอุดมศึกษา ลำดับที่ 1 ภาษา-ญี่ปุ่น
  ด.ช. ปวริศ ลิมปนวงศ์แสน
เตรียมอุดมศึกษา วิทย์-คณิต
  น.ส. สริตา ศรีจันทร์
เตรียมอุดมศึกษา ภาษา-ญี่ปุ่น
  น.ส. เบญจพร ศาลิคุปต
เตรียมอุดมศึกษา ภาษา-สเปน
  ด.ญ.ปุณณภา ปุณยลิขิต
เตรียมอุดมศึกษา ภาษา-ญี่ปุ่น
 
             
       
             
       
             
       
             
 
Copyright 2007-Company Name.All Rights Reserved www.get-edu.com Web Design by Katchdesign