HOME

GET TEACHERS

ABOUT GET

CONTACT GET

  Hall of Fame

  Slide 1

  ข้อสอบ Pre test ของ GET ค่อนข้างยาก และต้องใช้การวิเคราะห์เยอะ ทำให้หนูรู้สึกเหมือนได้สอบ สนามจริง และยังทำให้ไม่ตื่นเต้นมากเกินไป สุดท้ายนี้หนูก็ขอขอบคุณคณาจาาย์ GET ที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะ... ทิพย์สุดา อมรพันธุ์

  Slide 1

  ข้อสอบ Pre test ของ GET ค่อนข้างยาก และต้องใช้การวิเคราะห์เยอะ ทำให้หนูรู้สึกเหมือนได้สอบ สนามจริง และยังทำให้ไม่ตื่นเต้นมากเกินไป สุดท้ายนี้หนูก็ขอขอบคุณคณาจาาย์ GET ที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะ... ทิพย์สุดา อมรพันธุ์

Gallery

 • GET สาขา 1
 • สยามสแควร์ซอย 8 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน
 • กรุงเทพฯ 10300
 • โทร: 02-658-4321 แฟ็กซ์: 02-658-4646
 • อีเมล: getsiamsquare@hotmail.com
 • GET สาขา 2
 • สยามสแควร์ซอย 8 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน
 • กรุงเทพฯ 10300
 • โทร: 02-658-4321 แฟ็กซ์: 02-658-4646
 • LINE ID : XXXX
News & Event